Wat is autogynefilie?

Arianne van der Ven lichaamwetenschap 7 okt 2007
Ray Blanchard is een Canadees psycholoog en onderzoeker. Hij heeft het woord autogynefilie bedacht dat letterlijk betekent "liefde voor zichzelf als vrouw". Blanchard schrijft: "Autogynefilie is veel breder als travestie omdat het niet alleen seksuele opwinding bij het dragen van vrouwenkleding beschrijft, maar ook seksuele opwinding bij mannen bij het idee om borsten of een vagina te hebben."

Wie is autogynefiel?

Ray Blanchard stelt dat alle man-naar-vrouw transseksuelen die op vrouwen vallen autogynefiel zijn. Hij gelooft niet dat ze een vrouwelijke genderidentiteit hebben. Hij concludeert dit op basis van een aantal onderzoeken waarbij hij vragenlijsten afnam bij ongeveer 400 transseksuelen. De meeste man-naar-vrouw transseksuelen die op vrouwen vallen, geven toe dat zij seksuele opwinding ervaren hebben als zij over zichzelf fantaseren als vrouw, of als zij zich als vrouw kleden. Daaruit concludeert Blanchard dat niet genderidentiteit maar erotische opwinding de reden is voor hun transitie.

Man-naar-vrouw transseksuelen die op mannen vallen melden minder seksuele opwinding bij het omkleden. Zij zouden al op vroegere leeftijd wensen een meisje te zijn en ook veel vrouwelijker overkomen dan transen die op vrouwen vallen. Blanchard gelooft dat de transitie van deze laatste groep gemotiveerd wordt door een voorkeur voor heteroseksuele mannen.

Bij beide groepen is de transitie dus seksueel gemotiveerd.

Erotiek of genderidentiteit?

De samenhang die Blanchard opmerkt tussen de fantasie een vrouw te zijn en erotische opwinding, kan op twee manieren worden uitgelegd. Men kan zeggen dat een M-V transseksueel zich bij seksuele opwinding voorstelt een vrouw te zijn, zoals alle vrouwen dat doen. In die zienswijze komen zowel de opwinding als de fantasie een vrouw te zijn beide voort uit een vrouwelijke genderidentiteit.

Men kan ook zeggen, zoals Blanchard doet, dat autogynefilie een verkeerd gerichte vorm van mannelijke heteroseksualiteit is, voortkomend uit een stoornis in de psychologische ontwikkeling. De M-V transseksueel die op vrouwen valt zou zich met zijn liefdesobject, het vrouwelijke lichaam, willen verbinden door haar te worden, en haar zo in de meest letterlijke vorm te bezitten.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat alle twee de theorieën waar zijn en er zowel autogynefiele transseksuelen bestaan als transseksuelen met een gehele of gedeeltelijke vrouwelijke genderidentiteit.


Ray Blanchard was tot 2003 een lid van de Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA). Hij vertrok toen HBIGDA zich tegen het boek van Bailey uitsprak.

Genderverschil ontsluierd

Ton van den Born14 sep 2017

‘Lichaamsaanpassing is een dogma’

Ton van den Born25 jan 2015

Is genderdysforie voorspelbaar?

Ton van den Born26 nov 2014

Vier interseksuele sporters ondergaan genitale operaties om te mogen sporten in vrouwencompetitie

Arianne van der Ven27 apr 2014

Hersenstorm 2

Arianne van der Ven23 dec 2012

Hersenstorm 1

Arianne van der Ven14 dec 2012

Life, vanuit de parenclub

Arianne van der Ven19 aug 2012

De mensenmakers. Het eerste genderteam.

Arianne van der Ven 7 jan 2012

Wat maak je je druk over het transgenderbrein?

Eric Llaveria Caselles 3 mei 2016

Aanschuiven bij ervaringsdeskundigen en wetenschappers in Het Dolhuys

Ton van den Born 9 nov 2012

Merleau-Ponty en het weten van het lichaam

Arianne van der Ven20 feb 2010

Zien mannen hun omgeving anders dan vrouwen?

Reactie in 200 woorden op 'de lezer uitgedaagd' - zie de linkerkolom van deze paginaNee, mannen zien hun omgeving niet anders dan vrouwen. Dat wil zeggen, de vraag is niet te beantwoorden zonder aan te geven wat precies bedoeld wordt met "mannen" en "vrouwen". Het is een vraag naar de manifestaties van het gender verschil, terwijl het bestaan en aard van het verschil zelf buiten schot ...

Margreet Zwarteveen 8 dec 2004

Time: 0.2997
Mem: 2,51MB