colofon

Op deze site van het Continuüm lees je over de gender-tweedeling, of beter gezegd over al datgene wat er buiten de zo overheersende man/vrouw-tweedeling bestaat en mogelijk is. De emancipatiebewegingen van de laatste decennia hebben op het brede gender-gebied een heleboel heilige huisjes omver gekegeld, maar ze hebben ook vaak (onbedoeld of juist met grote nadruk) de oude inhoud van de twee sekse-hokjes door een nieuwe inhoud vervangen en zo de strikte tweedeling man/vrouw in stand gehouden. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Het zijn hokjes die door sommigen zelfs als knellend harnas worden ervaren. Als je je bijvoorbeeld noch vrouw noch man voelt, of als je je in deze omschrijvingen maar gedeeltelijk of soms herkent, dan wil je wellicht de mix aan identiteiten in jezelf tot uiting brengen en niet steeds door anderen in een van de twee bestaande categorieën worden ingedeeld.

Het Continuüm denkt mee en laat zien. Het wil de vaak verborgen en onderdrukte ruimte tussen de sekse-polen tonen: de vragen en de problemen, maar zeker ook de dromen, de ideeën, de levensstijlen en de perspectieven. Het wil motiverend, ernstig, vrolijk en op z'n tijd provocerend zijn onder het motto: buiten de genderpolen bestaan er zeeën van ruimte. 

Redactie:
Arianne van der Ven
Gé Meulmeester
Jan den Besten
Tamar Doorduin
Ton van den Born

Website:
Jan den Besten

Contact:Met dank aan oudredactieleden, alle auteurs, illustratoren en fotografen voor hun bijdragen.

Prikbord

Time: 0.0927
Mem: 2,4MB