Ton van den Bornnieuws, 15 oktober 2023

Zes lezingen en een theatervoorstelling

Bending gender bij Studium Generale in Leiden

Universiteit Leiden organiseert binnen haar studium-generaleprogramma een serie van zes lezingen over gender. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines worden onder meer vragen over identiteit, betekenis en zorg besproken. Gratis toegankelijk voor eigen studenten en ook voor geïnteresseerden van buiten de universiteit.

Annemie Halsema, hoogleraar bij Wijsbegeerte in Leiden opent de reeks op dinsdag 17 oktober. Ze ziet identiteit als wezenlijk voor mensen. Ze vindt ook dat het ‘al te eenvoudige’ onderscheid tussen sekse (lichaam) en gender (cultuur) moet worden bijgesteld. Filosofisch gezien bevatten beide dezelfde componenten en zijn er complexe interacties tussen lichaam, persoonlijke identiteit en sociale omgeving. Ze bespreekt ook de gevolgen van haar analyse voor de discussie over de transgenderwet.

Voor de reeks is daarmee een basis gelegd. Wat houdt gender in en hoe hangt het samen met sekse en het lichaam? Maar er komen nog veel meer vragen aan de orde. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als we de binaire indeling m/v loslaten en ruimte maken voor andere genderidentiteiten? Hoe moeten we omgaan met ethische dilemma’s in de transgenderzorg?  

Deze vragen worden benaderd vanuit verschillende perspectieven: filosofisch, historisch, psychologisch, medisch en cultureel. Zo bespreekt Geertje Mak, hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam, op 31 oktober de medische, psychiatrische en psychologische conceptualisering van gender. Lieke Vrouenraets, kind- & jeugdpsycholoog, kijkt op 14 november naar genderdiversiteit en passende zorg bij kinderen en jongeren. Maaike Meijer, emeritus hoogleraar Genderstudies in Maastricht praat weer twee weken later vanuit hun persoonlijke (non-binaire) ervaring over de verbeelding van mannelijkheid in literatuur en film.

Annelies Kleinherenbrink, universitair docent Gender and Diversity in Nijmegen komt 12 december naar Leiden voor een lezing onder de titel: gendertrammelant in de geneeskunde. Een weekje later, dinsdag 19 december, spreekt Looi van Kessel, universitair docent in Leiden, over genderexpressie. Over de rol van kleding in de afbakening van genderconventies.

De reeks wordt donderdag 8 februari 2024 afgesloten met de theatervoorstelling Narrow Spaces. In deze voorstelling van moON productions en theatermaker Hendrik Aerts wordt een verhaal verteld over mannen die niet kunnen voldoen aan heteroseksuele en mannelijke normen. Voor tickets voor Narrow Spaces kun je hier terecht.  

Hier is het hele programma te raadplegen. Aanmelden voor de lezingen, kijk lager op deze pagina, is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Dan hoor je ook over eventuele wijzigingen.