kort, 25 juli 2011

De monsters van Keith Mina Caputo

Keith Mina Caputo, vroeger als Keith Caputo frontzanger van de metalband Life of Agony, heeft op twitter een storm van reacties teweeggebracht na het bekendmaken van haar transitie. Naast lacherige tweets en discussies over haar genitaliën ook steun van hardcore metalfans die vooral benadrukken dat gender er niet toe doet: "I don't care about your sexual identity, genitalia status or anything else... Your music saved my life in the 90's, luv ya". Als antwoord twittert Caputo haar favoriete quotes uit Julia Serano's Whipping Girl en Leslie Feinberg's Trans Liberation.


Hoewel de twitter-golf pas begin juli op gang kwam, was het transgenderthema al duidelijk aanwezig in Caputo's meest recente videoclip, die december vorig jaar verscheen. Het nummer en de bijbehorende video doen het twittergeweld verstommen, misschien wel alleen door de simpele vraag: have you got monsters, too?Uit de video Got Monsters

In-between bodies: sexual difference, race and sexuality

kort, 27 december 2007
In deze theoretische beschouwing over 'het lichaam' aandacht voor lichamen die buiten het binaire sekse- en gendersysteem vallen en theorieën over sekse, gender en etniciteit.

De Nacht dat de Sterren Dansten

kort, 6 april 2010

Als Paul Janssen in oktober 2005 een bezoek brengt aan Zuid-Frankrijk verandert zijn leven op slag als hij in een visioen contact krijgt met een verre zielsverwant. Het blijkt een vrouw te zijn, die daar vroeger leefde, en hem uitnodigt met haar mee te gaan, terug naar 1145, zodat hij met eigen ogen kan zien hoe het leven toen was. 
Na zijn visioen lijkt de wereld veranderd. De mensen lijken hem niet meer te begrijpen en hij lijkt ook zichzelf niet meer te begrijpen. Dit wordt het begin van een persoonlijke zoektocht.

Foekje Dillema opnieuw getest

kort, 31 juli 2008
Andere Tijden Sport “Het mysterie Foekje Dillema” vermijdt Blankers-Koen haar rivale consequent met het argument dat ze niet tegen een vent wil lopen. En hiermee is het gerucht geboren dat Foekje Dillema geen echte vrouw zou zijn, maar een man. Het jaar daarop moet de hele vrouwenselectie onverwachts in opdracht van de Atletiekunie een zogenaamde seksetest ondergaan. Foekje krijgt op het station van Hilversum waar ze richting een Franse atletiekwedstrijd zou vertrekken, te horen dat ze voor het leven wordt geschorst.

Al jaren wordt vermoed dat Jan Blankers, de trainer en echtgenoot van Fanny en tevens chef-sport bij de Telegraaf achter de seksetest heeft gezeten. In de Andere Tijden documentaire zijn de genen van Foekje Dillema voor het oog der natie nog maar eens onderworpen aan een test, een DNA-test dit keer. Deze wijst uit dat Foekje een “mozaïek” was maar dat haar extra Y-chromosomen onvoldoende zijn om haar als man te kwalificeren. Haar biograaf Max Dohle van wie volgende maand het boek “Het verwoeste leven van Foekje Dillema. De grootste tragedie uit de Nederlandse sportgeschiedenis” verschijnt, staat niet achter de genetische test omdat hij er van overtuigd is dat Foekje dat zelf nooit had gewild. In een interview met het Parool zegt hij genoeg familieleden en specialisten te hebben gesproken om te begrijpen dat Foekje een verstoorde hormoonhuishouding had. Fijntjes wijst hij erop dat Dillema’s testosteronproductie haar talent niet verklaard. Dohle: “Iemand haalt ook voordeel uit lange benen en een symmetrisch lichaam. In deze tijd had Foekje gewoon kunnen deelnemen in de vrouwencompetitie. In de vorige eeuw moesten vrouwen vernederende seksetesten ondergaan en zodra er maar een vermoeden was dat er genetisch of fysiek iets niet klopte, werd een vrouw door de bond uit de competitie gezet."

Na het overlijden van Foekje Dillema in december 2007 is de Atletiekunie met de familie overeengekomen dat de prestaties van Foekje weer in de ranglijsten aller tijden worden opgenomen.

door Bij het overlijden van Foekje Dillema

TransEurope

kort, 1 augustus 2008

Het nieuwste nummer van magazine 'Destiny>>EQUALITY' van ILGA Europe is een themanummer over de rechten van transgenders in Europa. 

Meer info: http://www.ilga-europe.org/europe/news/ilga_europe_s_newsletter_becomes_a_magazine_destination_equality

Columnisten (m/v/a) gezocht

kort, 21 februari 2009
Wie een column schrijft, gaat meestal uit van een persoonlijke ervaring of observatie. Vervolgens neemt de auteur hiervan afstand, om tot een bredere bespiegeling te komen. Het stukje proza - niet meer dan 400 à 500 woorden lang - eindigt dan in een uitgesproken mening, een duizelingwekkende paradox of een humoristische pointe.

Dit genre biedt schrijvers een grote mate van vrijheid, maar let wel: het zijn sterke benen die deze weelde kunnen dragen. Alleen wie zich weet te beperken, houdt stand.

De redactie van het Continuum gaat het waagstuk aan om u als lezer uit te dagen tot schrijven van een column. Een column die raakt aan het thema ‘genderdiversiteit en transgender'. Terwijl u de pen scherpt en uw gedachten in het hierboven aangeduide keurslijf snoert, leunen wij achterover en wachten gespannen op wat er komen gaat.

Plaatsing is niet bij voorbaat gegarandeerd, maar afhankelijk van het oordeel van de redactie.

Het spits wordt afgebeten door Marijn Kuiper met Een nieuwe blik .

What's so bad about a boy who wants to wear a dress?

kort, 20 augustus 2012

De New York Times heeft een grote rapportage gepubliceerd over transgender kinderen in de Verenigde Staten. 

Gender Dysphoria in Adolescents: Mental Health and Treatment Evaluation

kort, 19 november 2010

Dit proefschrift gaat over genderdysfore adolescenten. Aandacht voor vragen als:
- hoe frequent komt comorbide psychopathologie voor en in hoeverre beïnvloedt dit eventuele behandelkeuzes?  
- hoe vaak is een comorbide autisme spectrum stoornis aanwezig bij deze adolescenten?
- voldoet het behandelprotocol met puberteitsremming aan de verwachtingen? Hoe functioneren genderdysfore jongeren voor, tijdens en na hun behandeling met puberteitsremmers en hun geslachtsaanpassende behandeling?


Nederlandse samenvatting van het proefschrift

De tekst van het hele proefschrift is te bekijken/downloaden via: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/16287

Een Ochtendkus van Rhianna Gralike

kort, 24 november 2015

Rhianna vertelt hoe het geloof haar steunt en gesteund heeft, ook tijdens haar transitie: 
http://www.spirit24.nl/#!player/share/program:66140084/group:37200368

Een genderleerling in het vo

kort, 16 juni 2009
Adviezen voor onderwijspersoneel over omgaan met genderdysforie in het voortgezet onderwijs.

Genderneutraal burgerschap in Australië

kort, 15 maart 2010
Voor Norrie, die zich ook wel May Welby noemt, is het een belangrijke mijlpaal op zhaar levensweg: de officiële erkenning van een menselijk bestaan buiten de categorieën man of vrouw. Dit voorjaar kreeg zhij een identiteitsbewijs, waarop geen achternaam vermeld werd en als sekse ‘unspecified' werd aangegeven. Op zhaar eigen website beschrijft zhij de weg die haam hiertoe gebracht heeft.

Norrie wordt geboren in Schotland en krijgt daarbij een mannelijke identiteit toegewezen. Zhaar kindertijd brengt zhij goeddeels door in een fantasiewereld, waarin gender een kwestie van keuze, van afwisseliing is. Pas op de universiteit vindt zhij een klimaat waarin het spel met gender meer naar buiten kan komen en ontpopt zhij zich tot een flamboyante androgyne verschijning. Na een traumatische tijd in militaire dienst haakt zhij aan bij de drag cultuur van gay bars, waar zhaar vrouwelijkheid haam een zekere furore brengt. Niettemin komt zhij er rond zhaar drieëntwintigste toe om zhaar genderambiguiteit door een geslachtsaanpassende behandeling ‘op te lossen'.

norrie

Echter niet om een klassieke transvrouw te worden. Na een paar jaar stopt Norrie met het nemen van hormonen, omdat zhij zichzelf wil ervaren precies zoals zhij is, zonder invloed van buitenaf. Zhij zoekt evenwel steun bij feministische literatuur om zich te bevrijden van opgedane vooroordelen over wat ‘ladylike' is en komt steeds dichter bij het besef dat zhaar ongecensureerde, onverschrokken zelf door en door androgyne is. Erkenning daarvoor vindt zhij allereerst in de groeiende queer scene van de grote stad. Samen met de lobby-groep Sex and Gender Education strijdt zhij tegen allerlei vormen van discriminatie op grond van sekse of gender en is zelf een van de eersten om de vruchten daarvan te plukken.

Weliswaar moesten er nog twee artsen en een psycholoog aan te pas komen om Norrie's androgyne staat te ‘verifiëren', maar zhij is erg gelukkig met het bereiken van deze juridische erkenning voor een genderneutraal bestaan.

"There is no reason for still insisting that our legal identity must include a public statement about a very private matter, our sex." - Norrie

Wil je meer weten over Norrie, bezoek dan zhaar website .

Enkele dagen later trok de Australische overheid Norrie's certificaat weer in. Als je wilt, kun je een petitie tekenen om Norrie te steunen.