Janiek achtergrond, opinie, 25 maart 2008

Eerste transgender Infodag

Een halve regenboog

Op 1 maart vond in het Eindhovense buurtcentrum De Rondweg de eerste Transgender Infodag plaats, georganiseerd door de Landelijke Kontakt Groep Travestie & Transseksualiteit. Doel van dit evenement was het wegnemen van vooroordelen over transgenders bij de buitenwereld en het bevorderen van de emancipatie van transgenders zelf. Janiek Kistemaker verwoordt haar indruk.

Het buurthuis gonst als een bijenkorf en er wordt druk heen en weer gedraafd tussen de verschillende programma-onderdelen. Onmogelijk om alles te beleven, want er gebeurt veel tegelijkertijd. In de Grote Zaal vinden in de ochtend presentaties plaats van deskundigen, die vooral de problematiek rond genderdysforie bespreken. Deelname aan sport in teamverband, bijvoorbeeld; of de psychologische begeleiding van een transitieproces. Aan de andere kant van het gebouw kan men podiuminterviews met ervaringsdeskundigen volgen. Cees van der Pluijm bevraagt op buitengewoon integere wijze zowel travestieten als transseksuelen over wat transgender betekent in hun relatie, in de verhouding tot hun kinderen of voor hun plek in de maatschappij.
Ondertussen is er voor wie dat wil gelegenheid zich professioneel te laten ‘transformeren’ in de make-up studio en daarna een portretfoto te laten maken. In de foyer wordt, tussen de zuilen met portretten van transgenders, druk genetwerkt.

Levendige gedachtenwisseling
‘s Middags stroomt de Grote Zaal vol voor een paneldiscussie, gepresenteerd door Catherine Keijl. Het publiek kan in gesprek gaan met dezelfde (ervarings)deskundigen die eerder spraken. Na een paar minuten koudwatervrees komt men los en ontstaat een bijzonder levendige gedachtenwisseling. Het publiek blijkt voor het merendeel te bestaan uit transgenders en hun directe naasten. De moeilijkheden, maar ook het geluk en de rijkdom van hun onderlinge verhoudingen vormen het hoofdthema van de discussie. Soms lopen de emoties hoog op, zowel bij degenen die erin geslaagd zijn ‘transgender-zijn’ een plek in hun leven te geven, als bij hen die nog aan het begin van een lange worsteling lijken te staan.
De infodag wordt afgesloten met een toespraakje van de plaatselijke wethouder Hans-Martin Don, die sociaal-cultureel werk in zijn portefeuille heeft. ‘s Avonds blijft men bij elkaar voor de gebruikelijke T&T-avond, naar verluid de drukst bezochte van heel Nederland.

Reportage
Voor de aanwezigen was de dag een groot succes en een welkome steun in de rug. Of het hoofddoel – het informeren van de ‘buitenwacht’ – ook is bereikt, valt moeilijk te zeggen. Wel heb ik gehoord dat veel genodigden het af hebben laten weten. Daarmee is niet alles verloren, want City TV heeft de dag uitgebreid gefilmd en die reportage blijft een jaar lang toegankelijk via hun website.
Wat ik jammer vind, is dat transgender op deze dag iets minder dan de helft van het kleurrijke spectrum leek te omvatten, zoals aan de hemel soms ook slechts een halve regenboog staat. Transmannen en -jongens waren er nauwelijks. En ook bleef de vraag onderbelicht wat transgender binnen de homo-wereld betekent. Speelt hierbij het verlangen van de organisatie om in de aankondiging van de dag te benadrukken dat ‘transgenders zeker ook niet homoseksueel’ zijn een rol? En help je met die woorden niet het ene vooroordeel de wereld uit door er een ander voor in de plaats te stellen?