19 november 2010

Gender Dysphoria in Adolescents

Dit proefschrift gaat over genderdysfore adolescenten. Aandacht voor vragen als:
- hoe frequent komt comorbide psychopathologie voor en in hoeverre beïnvloedt dit eventuele behandelkeuzes?  
- hoe vaak is een comorbide autisme spectrum stoornis aanwezig bij deze adolescenten?
- voldoet het behandelprotocol met puberteitsremming aan de verwachtingen? Hoe functioneren genderdysfore jongeren voor, tijdens en na hun behandeling met puberteitsremmers en hun geslachtsaanpassende behandeling?


Nederlandse samenvatting van het proefschrift

De tekst van het hele proefschrift is te bekijken/downloaden via: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/16287