kort, 26 oktober 2007

Gender identity : the ultimate teen guide

In deze gids voor jongeren aandacht voor: de betekenis van de termen sekse en gender; verschillen tussen sekse, seksuele voorkeur, gender identiteit en gender expressie; mensen waarbij de gender identiteit en sekse verschillend zijn; kinderen met een interseks conditie; de Amerikaanse publieke opinie over gender expressie en wetgeving ter bescherming van personen, waarbij sekse en gender identiteit niet overeenstemmen.

Discussie over genderdysforie op Vara Blikvoer TV

kort, 16 oktober 2009
Op Blikvoer, een jongerensite van de VARA, is een discussie gaande over vanaf welke leeftijd je een geslachtsoperatie zou mogen ondergaan. Wanneer ben je oud genoeg om te beslissen wie je bent? 
Check hier de reportage over Nino, een jongen in een meisjeslichaam. Hij zit nu aan de puberremmers. Vanaf zijn 16e mag Nino aan de mannelijke hormonen en als hij 18 is, staat de geslachtsoperatie voor de deur. Het kan Nino allemaal niet snel genoeg gaan: waarom wachten als je iets al zeker weet?

Her husband was a woman! Women's gender-crossing in modern British popular culture

kort, 21 januari 2009
De auteur onderzoekt hoe de populaire media in Engeland in de loop van de twintigste eeuw verslag deden van cross-gender gedrag van vrouwen, vrouwelijke travestie en lesbische liefde.

TomTom of MiepMiep

kort, 4 september 2007

De Libelle heeft iets geweldigs ontwikkeld voor haar lezeressen, was te lezen in de Volkskrant van 1 sept. jl. Het gaat om een gefeminiseerde TomTom. Omdat vrouwen zich nu eenmaal anders oriënteren dan mannen, moet je ze namelijk niet opzadelen met een navigatiesysteem dat het heeft over zoiets masculiens als ‘nog vijf kilometer in westelijke richting'. Voor wie het even is vergeten: vrouwen waren in vroeger tijden geen jagers en hun ruimtelijk inzicht is daarom niet zo best ontwikkeld. Vrouwen verzamelden altijd maar voedsel en ontwikkelden daarom een goed oog voor details (zie de bestseller van het Australische echtpaar Pease). Tegen vrouwen moet je zeggen dat ze bij het witte gebouw naar links moeten en dan na het spoorviaduct meteen naar rechts. Dat snappen ze.
De LibelleRoadNavigator wil haar lezeressen tegemoet komen, maar maakt haar pretenties om praktische redenen (al die objecten zitten nog niet in het systeem) voorlopig nog niet echt waar. Ze werkt vooral simpel (ook nooit weg, want je weet wel: vrouwen en apparaten...) en kent 350 leuke Libelle-adressen.
Zucht. Gelukkig staat er helemaal onderaan het artikel nog even iets over de onderzoeken van Janet Hyde, waaruit blijkt dat de verschillen tussen man en vrouw klein zijn en dat oefening kunst baart: de hersenen vormen zich naar het werk dat ze met regelmaat doen... 

Anne Lever

In de nieuwe rubriek ‘Kort' besteedt het Continuum aandacht aan berichten over (trans-)gender in de samenleving, m.n. in de media en op internet.

Andrew in drag

kort, 10 april 2012

"The only girl I ever loved is Andrew in drag." Maar wie van de twee drag figuren uit de video is Andrew? De lyrics zijn ook twee kanten op te lezen.

Genderneutraal burgerschap in Australië

kort, 15 maart 2010
Voor Norrie, die zich ook wel May Welby noemt, is het een belangrijke mijlpaal op zhaar levensweg: de officiële erkenning van een menselijk bestaan buiten de categorieën man of vrouw. Dit voorjaar kreeg zhij een identiteitsbewijs, waarop geen achternaam vermeld werd en als sekse ‘unspecified' werd aangegeven. Op zhaar eigen website beschrijft zhij de weg die haam hiertoe gebracht heeft.

Norrie wordt geboren in Schotland en krijgt daarbij een mannelijke identiteit toegewezen. Zhaar kindertijd brengt zhij goeddeels door in een fantasiewereld, waarin gender een kwestie van keuze, van afwisseliing is. Pas op de universiteit vindt zhij een klimaat waarin het spel met gender meer naar buiten kan komen en ontpopt zhij zich tot een flamboyante androgyne verschijning. Na een traumatische tijd in militaire dienst haakt zhij aan bij de drag cultuur van gay bars, waar zhaar vrouwelijkheid haam een zekere furore brengt. Niettemin komt zhij er rond zhaar drieëntwintigste toe om zhaar genderambiguiteit door een geslachtsaanpassende behandeling ‘op te lossen'.

norrie

Echter niet om een klassieke transvrouw te worden. Na een paar jaar stopt Norrie met het nemen van hormonen, omdat zhij zichzelf wil ervaren precies zoals zhij is, zonder invloed van buitenaf. Zhij zoekt evenwel steun bij feministische literatuur om zich te bevrijden van opgedane vooroordelen over wat ‘ladylike' is en komt steeds dichter bij het besef dat zhaar ongecensureerde, onverschrokken zelf door en door androgyne is. Erkenning daarvoor vindt zhij allereerst in de groeiende queer scene van de grote stad. Samen met de lobby-groep Sex and Gender Education strijdt zhij tegen allerlei vormen van discriminatie op grond van sekse of gender en is zelf een van de eersten om de vruchten daarvan te plukken.

Weliswaar moesten er nog twee artsen en een psycholoog aan te pas komen om Norrie's androgyne staat te ‘verifiëren', maar zhij is erg gelukkig met het bereiken van deze juridische erkenning voor een genderneutraal bestaan.

"There is no reason for still insisting that our legal identity must include a public statement about a very private matter, our sex." - Norrie

Wil je meer weten over Norrie, bezoek dan zhaar website .

Enkele dagen later trok de Australische overheid Norrie's certificaat weer in. Als je wilt, kun je een petitie tekenen om Norrie te steunen.

Discussie over genderdysforie op de radio

kort, 4 mei 2010
Vrijdag 7 mei zal in Blikvoer@Nachtegiel (de radioshow van Giel Beelen) een discussie worden gehouden over genderdysforie. Wanneer is iemand klaar voor een geslachtsverandering? Nino (14) wist al heel snel dat hij toch echt een jongen is en geen meisje. Waarom niet nu al die operatie?
 
Check hier de reportage over Nino: http://blikvoer.vara.nl/Onderwerp.aspx?id=417
 
Om 01:30 (op NL3 en op 3FM) ontvangt Giel de nu vijftienjarige Nino in de studio om hierover de discussie aan te gaan met kijkers en luisteraars. Je kan meedoen in de discussie via http://blikvoer.vara.nl/Onderwerp.aspx?id=417 een WEBCAMreactie achter te laten op Blikvoer. Deze reactie kan afgespeeld worden in de show.

TransEurope

kort, 1 augustus 2008

Het nieuwste nummer van magazine 'Destiny>>EQUALITY' van ILGA Europe is een themanummer over de rechten van transgenders in Europa. 

Meer info: http://www.ilga-europe.org/europe/news/ilga_europe_s_newsletter_becomes_a_magazine_destination_equality

Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Europe

kort, 6 oktober 2006
Analyse van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen waarmee LGBT jongeren in Europa te maken hebben, met name op het gebied van onderwijs, gezondheid, werk en actief burgerschap.

Zweedse peuter groeit genderloos op

kort, 2 juli 2009
Een echtpaar in Zweden heeft besloten hun kind, inmiddels twee en een half jaar oud, zo gendervrij mogelijk te laten opgroeien. Daarom weigeren zij de buitenwereld informatie te verstrekken over de biologische sekse van hun kind. Hun motivatie wortelt in de feministische notie dat gender een sociale constructie is. Over de gevolgen van deze keuze voor het kind worden buitenstaanders het niet gemakkelijk eens.

Pop, zoals het kind in de kranten wordt genoemd, zal niet in het roze of in het blauw opgroeien. Pop's garderobe omvat alles van jurkjes tot stoere broeken en ook zijn/haar haardracht wisselt regelmatig. De ouders willen op die manier de buitenwereld ontdoen van de gebruikelijke vooringenomenheid ten opzichte van Pop's gedrag en hopen dat hun spruit zich daardoor vrijer zal kunnen ontwikkelen.

Zij baseren hun verwachtingen op feministisch gedachtengoed: gender is een sociale constructie. "Wij willen dat Pop zo vrij mogelijk opgroeit en niet van meet af aan in een voorgevormd gender wordt geperst. Het is wreed om een kind op de wereld te zetten met een roze of blauw stempel op het voorhoofd."

Deskundigen reageren van sceptisch tot lichtelijk positief, al naar gelang hun achtergrond en expertise. In hun pogingen om in te schatten wat deze opvoeding met het kind zal doen verwijzen enkelen van hen naar John Money en het tragisch verlopen ‘experiment' met David Reimer. Publieksreacties op het bericht zoals het in de Zweedse internetkrant The Local verscheen zijn overwegend gekleurd door morele verontwaardiging.

Bron: The Local - Sweden's News in English

Het volledige artikel kunt u (in het Engels) hier lezen.

GLU, Girls Like Us, Lesbian Quarterly

kort, 13 maart 2008
De nieuwe GLU is uit! Nummer 7 alweer. GLU staat voor Girls Like Us met een vette knipoog. Het is een Engelstalig hobbyblad in meest positieve betekenis van het woord: het plezier spat ervan af. De gesprekken met kunstenaars, muzikanten, fotografen zitten dicht op de huid en zijn vaak letterlijk uitgewerkt. GLU is alternatief, seksueel en internationaal en heeft een voorkeur voor jongensachtige lesbo’s en queer girls.
In dit nummer een interview met Pauline Boudry, muzikant in de band Rhythm King & Her Friends. Zij zegt over haar jongensachtige uiterlijk: ‘I also know what it feels like when people don't know if you're a boy or a girl. In my experience people can get really angry which is very threatening. Being hit on by an aggressive man who sees you as a heterosexual and feminine can also be threatening, but if your gender is unclear the aggression is much more explicit.’ Met andere woorden: agressie vanwege je onduidelijke genderpositie is vaak explicieter dan seksueel overschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwelijke vrouwen (zie ook de poll van maart 2008). Ook in dit nummer de fotoserie  Transpotting door Molly Landreth met prachtige portretten van verschillende transgenders. En een modereportage van de Australische Bron Richardson, ook wel Richo genoemd, lifeguard en rugbyspeler, die ook de cover siert. GLU is te krijgen bij gespecialiseerde boekwinkels en kost zes euro of tien dollar.