anoniemrecensies, 14 november 2000

GENDERBENDE: films, discussie, lezing Judith Butler

In onze cultuur is het gangbaar alles en iedereen in te delen in twee categorieën: man of vrouw. Maar gaat deze tweedeling eigenlijk wel op? In Genderbende staan diegenen centraal die zich niet aan de conventionele afspraken rond sekse-identiteit (kunnen) houden. Zij halen die afspraken juist overhoop en vormen zo een 'genderbende'.

Genderbende Transgender filmfestival entree. f 12,50 (CJP f 10)

Films:
(Klik hier voor meer informatie over de films).

GENDERNAUTS, A JOURNEY THROUGH SHIFTING IDENTITIES, Monika Treut (DL), 1999, 86 min
donderdag 7 december. 20.00 uur en zaterdag 9 december. 20.00 uur In Gendernauts wordt de kijker door de wereld van genderoverschrijdingen geleid. De tocht voert langs voorbeelden uit de natuur (hyena's) naar de transgendergemeenschap in San Fransisco.

WOUBI, CHERI, Philip Brooks en Laurent Bocahut (FR), 1998, 70 min
vrijdag 8 december 20.00 uur Wouby, Cheri is een anti-antropologische documentaire waarin een beeld wordt geschetst van de ontluikende emancipatie van prominente en beeldschone travestieten in Ivoorkust.

SANDO TO SAMANTHA, Jack Lewis en Thulanie Phungula (RSA,) 1997, 52 min
vrijdag 8 december 21.30 uur Dit vrolijke docudrama vertelt het waargebeurde verhaal van Sando Willemse, alias de dragqueen Samantha Fox. Nadat Willemse uit het Zuid-Afrikaanse leger werd ontslagen sloot hij zich aan bij op straat levende travestieten.

TRANSEXUAL MENACE, Rosa von Praunheim (USA/DL), 1996, 78 min
zaterdag 9 december 21.30 uur Rosa von Praunheim voegt wetenswaardige feiten en interviews samen tot een totaalbeeld dat recht doet aan de diversiteit van de transgendergemeenschap in de Verenigde Staten, waaronder de politiek actieve groep The Transexual Menace.

PARIS IS BURNING, Jennie Livingstone (USA) 1990, 78 min
zondag 10 december 20.00 uur Overdag zijn de Children, zoals de geportreteerde travestieten in New York zichzelf noemen, ten prooi aan discriminatie en armoede; 's nachts corrumperen zij de heterowereld die hen buitensluit door aan de haal te gaan met de heersende kledingcodes en rolmodellen.
Deze film inspireerde de filosoof Judith Butler tot nieuwe gendertheorieën in het hoofdstuk 'Gender is Burning' uit haar boek Bodies that Matter (1993). In een post-screening sessie na afloop van de filmvertoning zal Judith Butler terugblikken op haar lezing van deze film. Performer en choreograaf Doran George zal deze sessie leiden.

Genderbende paneldiscussie transseksualiteit
zondag 10 december, 16.00 uur, grote zaal entree.. f 12,50 (CJP f 10) Nederland neemt een unieke plaats in wat betreft de behandeling en acceptatie van transseksualiteit. De enige hoogleraar ter wereld op het gebied van transseksualiteit is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook wordt er in de publieke media regelmatig aandacht besteed aan het fenomeen. Maar tot op welke hoogte komt de beeldvorming van transseksuelen overeen met het beeld dat transseksuelen van zichzelf hebben? En hoe zit het met de medische aspecten? Aan de hand van fragmenten uit twintig jaar Nederlandse televisie zal het panel ingaan op de kenmerken en de gevolgen van de beeldvorming van transseksualiteit in Nederland. Onder leiding van Bernadette van Dijk(Meer van Anders, bureau beeldvorming en diversiteit) buigen ds Janine de Boer (Remonstrants predikant, Leeuwarden), Tim de Jong (auteur van het boek Man of Vrouw. Min of Meer) en Ines Orobio de Castro (auteur van het proefschrift Made to Order, Sex and Gender in a Transseksual Perspective) zich over bovenstaande vragen.

Genderbende lezing door Judith Butler
maandag 11 december, 20.30 uur, grote zaal entree.. f 15,00 (CJP f 12,50) De Amerikaanse filosofe Judith Butler publiceerde diverse baanbrekende boeken, waaronder Gender Trouble, Bodies that Matter en The psychic Life of Power. In haar werk onderzoekt zij het denken over vrouwen en vrouwelijkheid en analyseert zij de verbindingen tussen genderidentiteit, heteroseksualiteit en lichamelijkheid. In Butlers ogen komt gender (de culturele invulling van sekseverschil) niet voort uit het lichaam, maar is het iets wat voortdurend opnieuw wordt gecreëerd door de toe-eigening en herhaling van gedrag dat van mannen en vrouwen wordt verwacht. Gender trouble, zo noemt zij de verwarring die ontstaat wanneer 'ware' en 'onware' sekse-identiteit niet meer van elkaar te onderscheiden zijn en het lichaam geen vaste basis meer vormt voor identiteit. Judith Butler zal in De Balie spreken over haar favoriete gender trouble-momenten. Vervolgens wordt zij geïnterviewd door Annemie Halsema (postdoc, Universiteit voor Humanstiek) en Stephen Whittle (senior lecturer, Manchester Metropolitan University). Rosi Braidotti (hoogleraar vrouwenstudies letteren, Universiteit Utrecht) is de moderater voor deze avond. Aanleiding voor Butlers komst naar Nederland is het verschijnen van een vertaling van een bloemlezing van haar werk: Genderturbulentie bij Parrèsia/Boom.

Voor meer informatie en beeldmateriaal: Axis, bureau voor de kunsten v/m: 020 4274525