15 maart 2010

Genderneutraal burgerschap in Australië

Voor Norrie, die zich ook wel May Welby noemt, is het een belangrijke mijlpaal op zhaar levensweg: de officiële erkenning van een menselijk bestaan buiten de categorieën man of vrouw. Dit voorjaar kreeg zhij een identiteitsbewijs, waarop geen achternaam vermeld werd en als sekse ‘unspecified' werd aangegeven. Op zhaar eigen website beschrijft zhij de weg die haam hiertoe gebracht heeft.

Norrie wordt geboren in Schotland en krijgt daarbij een mannelijke identiteit toegewezen. Zhaar kindertijd brengt zhij goeddeels door in een fantasiewereld, waarin gender een kwestie van keuze, van afwisseliing is. Pas op de universiteit vindt zhij een klimaat waarin het spel met gender meer naar buiten kan komen en ontpopt zhij zich tot een flamboyante androgyne verschijning. Na een traumatische tijd in militaire dienst haakt zhij aan bij de drag cultuur van gay bars, waar zhaar vrouwelijkheid haam een zekere furore brengt. Niettemin komt zhij er rond zhaar drieëntwintigste toe om zhaar genderambiguiteit door een geslachtsaanpassende behandeling ‘op te lossen'.

norrie


Echter niet om een klassieke transvrouw te worden. Na een paar jaar stopt Norrie met het nemen van hormonen, omdat zhij zichzelf wil ervaren precies zoals zhij is, zonder invloed van buitenaf. Zhij zoekt evenwel steun bij feministische literatuur om zich te bevrijden van opgedane vooroordelen over wat ‘ladylike' is en komt steeds dichter bij het besef dat zhaar ongecensureerde, onverschrokken zelf door en door androgyne is. Erkenning daarvoor vindt zhij allereerst in de groeiende queer scene van de grote stad. Samen met de lobby-groep Sex and Gender Education strijdt zhij tegen allerlei vormen van discriminatie op grond van sekse of gender en is zelf een van de eersten om de vruchten daarvan te plukken.

Weliswaar moesten er nog twee artsen en een psycholoog aan te pas komen om Norrie's androgyne staat te ‘verifiëren', maar zhij is erg gelukkig met het bereiken van deze juridische erkenning voor een genderneutraal bestaan.

"There is no reason for still insisting that our legal identity must include a public statement about a very private matter, our sex." - Norrie

Wil je meer weten over Norrie, bezoek dan zhaar website .

Enkele dagen later trok de Australische overheid Norrie's certificaat weer in. Als je wilt, kun je een petitie tekenen om Norrie te steunen.