kort, 28 februari 2007

'Ik wilde zo graag gewóón zijn'

Interview met Janiek die sinds anderhalf jaar als vrouw door het leven gaat en zichzelf transgender noemt, over haar leven en de betekenis van de term transgender.

Transgender Studies & Theories: Building Up the Field in a Nordic Context

kort, 24 december 2010
Het tijdschrift GJSS (Graduate Journal of Social Science) heeft een themanummer uitgegeven over transgender studies in Scandinavische landen. Het nummer bevat de tekst van bijdragen die gehouden zijn op een conferentie aan Linköping University in Zweden, in november 2009. De bijdragen gaan over transgender onderzoek in een Scandinavische en in een internationale context. De digitale teksten zijn te lezen via de site van het tijdschrift: 
http://www.gjss.org/index.php?/Volume-7-Issue-2-December-2010-Transgender-Studies.html

Gender identity : the ultimate teen guide

kort, 26 oktober 2007
In deze gids voor jongeren aandacht voor: de betekenis van de termen sekse en gender; verschillen tussen sekse, seksuele voorkeur, gender identiteit en gender expressie; mensen waarbij de gender identiteit en sekse verschillend zijn; kinderen met een interseks conditie; de Amerikaanse publieke opinie over gender expressie en wetgeving ter bescherming van personen, waarbij sekse en gender identiteit niet overeenstemmen.

Engendered penalties : transgender and transsexual people's experiences of inequality and discrimination

kort, 27 juni 2007

Verslag van een onderzoek in Engeland onder mensen die zich identificeren als trans over de discriminatie die ze ervaren in hun dagelijks leven.

http://www.theequalitiesreview.org.uk/upload/assets/www.theequalitiesreview.org.uk/transgender.pdf

 

Het verkeerde lichaam

kort, 27 oktober 2007
Aandacht voor een aantal jongeren met genderdysforie en het gesprek dat ze hebben met Kelly van der Veer, een bekende transvrouw sinds ze meedeed aan het televisieprogramma Big Brother. Ook komt aan het woord Bastiaan Franse, maatschappelijk werker speciaal voor genderdysfore jongeren bij Humanitas. In 2008 verschijnt een boek met portretten van de jongeren.

Lees verder op:
http://zoek.volkskrant.nl/artikel

Een man die graag een vrouw wil zijn is niet gek

kort, 26 oktober 2009
Judith Verkerke voert in NRC next van maandag 26 oktober (p. 17) een pleidooi voor het depathologiseren van mensen met transgender gevoelens.

Vers van de pers: Pilotonderzoek naar seksualiteitsbeleving van transgenders

kort, 11 juli 2012

De publicatie 'Een dubbel gevoel' is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf transgender personen naar de factoren die een rol kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving. Ook is de behoefte aan informatie en hulpverlening rondom hun seksuele gezondheid geïnventariseerd. De resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, interventies en hulpverlening.

De auteurs zijn Tamar Doorduin en Willy van Berlo.
Uitgave: Rutgers WPF, 2012

Oh boy!

kort, 11 december 2007
Het verhaal van Robbie die op 30-jarige leeftijd veranderde van vrouw naar man.
Meer info: http://www.fotoboek-ohboy.nl/

The first man-made man

kort, 9 augustus 2007
Beschrijving van het leven van de Engelse transseksueel Michael Dillon (1915-1962)

Urgency Required: Gay and Lesbian Rights are Human Rights

kort, 28 april 2010
Deze Engelstalige bundel over voornamelijk homorechten wereldwijd bevat ook een aantal artikelen over transgenders, o.a. een bijdrage van Thomas Wormgoor over transgender emancipatie in Nederland, een beschrijving van een groep travestieten in Latijns-Amerika en persoonlijke portretten van een aantal transgender mensen.

Andrew in drag

kort, 10 april 2012

"The only girl I ever loved is Andrew in drag." Maar wie van de twee drag figuren uit de video is Andrew? De lyrics zijn ook twee kanten op te lezen.