kort, 27 december 2007

In-between bodies: sexual difference, race and sexuality

In deze theoretische beschouwing over 'het lichaam' aandacht voor lichamen die buiten het binaire sekse- en gendersysteem vallen en theorieën over sekse, gender en etniciteit.

Sex change

kort, 25 juni 2009
Na een hartprobleem besluit Terry Cummings om haar genderdysforie onder ogen te zien en de transitie te starten van man naar vrouw. Een videoverhaal.

Wielrennen eerlijk?

kort, 12 september 2007

Regionale kranten berichtten de afgelopen maand over wielrenster Nathalie van Gogh. Niet vanwege het feit dat ze zo hard fietst, maar vanwege het feit dat ze hard fietst en een transseksuele achtergrond heeft. Al snel volgden de landelijke kranten. Het tv-programma Editie.nl (van RTL) wijdde naar aanleiding van de sterke Nathalie een item aan transseksuele sporters.
Discussie op internetfora kon vervolgens natuurlijk niet uitblijven. Vrouwenwielrennen.startpagina.nl verwijderde het afgelopen weekeinde zelfs het topic over Nathalie, uit angst voor kwetsende berichten.
De toon in de media was over het algemeen beslist genuanceerd, maar veel uitleg over datgene wat er met een lichaam gebeurt in en na transitie was er niet. Jammer, want onkunde over de effecten van een geslachtsveranderende operatie weerhoudt veel mensen er niet van (in weblogs of elders) een mening te hebben.
In de discussie lijkt het trouwens altijd om (transgender-)vrouwen te gaan. Een echte ommekeer in de publieke opinie zal waarschijnlijk pas plaatsvinden als ook de transmannen zich in de sportarena doen gelden. Hoe ver weg is het moment dat deze bikkels van voetbalveld of judo-mat de krantenkoppen halen? 

Anne Lever

(Enkele internetpagina's: een collega op http://wielersport.slogblog.nl/post/1/1397 .)

In de nieuwe rubriek ‘Kort' besteedt het Continuum aandacht aan berichten over (trans-)gender in de samenleving, m.n. in de media en op internet.

Vers van de pers: Pilotonderzoek naar seksualiteitsbeleving van transgenders

kort, 11 juli 2012

De publicatie 'Een dubbel gevoel' is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf transgender personen naar de factoren die een rol kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving. Ook is de behoefte aan informatie en hulpverlening rondom hun seksuele gezondheid geïnventariseerd. De resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, interventies en hulpverlening.

De auteurs zijn Tamar Doorduin en Willy van Berlo.
Uitgave: Rutgers WPF, 2012

The transgender studies reader

kort, 8 oktober 2006
Verzameling artikelen die een overzicht geeft van de evolutie van transgender studies in de Engelssprekende wereld.

Discussie over genderdysforie op de radio

kort, 4 mei 2010
Vrijdag 7 mei zal in Blikvoer@Nachtegiel (de radioshow van Giel Beelen) een discussie worden gehouden over genderdysforie. Wanneer is iemand klaar voor een geslachtsverandering? Nino (14) wist al heel snel dat hij toch echt een jongen is en geen meisje. Waarom niet nu al die operatie?
 
Check hier de reportage over Nino: http://blikvoer.vara.nl/Onderwerp.aspx?id=417
 
Om 01:30 (op NL3 en op 3FM) ontvangt Giel de nu vijftienjarige Nino in de studio om hierover de discussie aan te gaan met kijkers en luisteraars. Je kan meedoen in de discussie via http://blikvoer.vara.nl/Onderwerp.aspx?id=417 een WEBCAMreactie achter te laten op Blikvoer. Deze reactie kan afgespeeld worden in de show.

Da ist nicht mehr Mann noch Frau ..." : Theologie jenseits der Geschlechterdifferenz

kort, 19 december 2006
In dit pittige boek betoogt Karle dat cultuur veel meer dan biologie gender definieert, ook/juist als deze definities geconfronteerd worden met menselijke verschijningsvormen en met de bijbelse noties schepping en herschepping.

Policy issues affecting lesbian, gay, bisexual, and transgender families

kort, 20 juli 2007
Aandacht voor de positie en rechten van LGBT gezinnen in de Verenigde Staten.

Discussie over genderdysforie op Vara Blikvoer TV

kort, 16 oktober 2009
Op Blikvoer, een jongerensite van de VARA, is een discussie gaande over vanaf welke leeftijd je een geslachtsoperatie zou mogen ondergaan. Wanneer ben je oud genoeg om te beslissen wie je bent? 
Check hier de reportage over Nino, een jongen in een meisjeslichaam. Hij zit nu aan de puberremmers. Vanaf zijn 16e mag Nino aan de mannelijke hormonen en als hij 18 is, staat de geslachtsoperatie voor de deur. Het kan Nino allemaal niet snel genoeg gaan: waarom wachten als je iets al zeker weet?

The first man-made man

kort, 9 augustus 2007
Beschrijving van het leven van de Engelse transseksueel Michael Dillon (1915-1962)

Engendered penalties : transgender and transsexual people's experiences of inequality and discrimination

kort, 27 juni 2007

Verslag van een onderzoek in Engeland onder mensen die zich identificeren als trans over de discriminatie die ze ervaren in hun dagelijks leven.

http://www.theequalitiesreview.org.uk/upload/assets/www.theequalitiesreview.org.uk/transgender.pdf