Ton van den Bornnieuws, opinie, achtergrond, 20 november 2019

Educatie en steun blijven hard nodig

Ondanks alles groeit acceptatie transgenders in VS

Ondanks de regering Trump, die stappen achteruit zet als het gaat om transgenderrechten, groeit in de Verenigde Staten de acceptatie van transgenders. Dat blijkt uit een onderzoek dat PRRI eerder dit jaar publiceerde. Goed nieuws, maar toch is er nog veel te doen in de VS. Op Transgender Day of Remembrance, de jaarlijkse gedenkdag voor slachtoffers van transfobie op 20 november, bleek dat dertig van de 331 vermoorde transgender personen dit jaar uit het land komen. Er blijft veel behoefte aan educatie, steun, informatie en nog meer acceptatie voor transgender personen. Linda Gromko, arts in Seattle die gespecialiseerd is in transgenderzorg, is na een boek voor jongeren bezig met een boek voor volwassen transgenders.

Terwijl in veel landen stappen vooruit worden gezet als het gaat om de rechten van transgenders, gaat de VS onder Trump juist achteruit. Als het aan de president zou liggen, erkent de overheid slechts man of vrouw volgens het geslacht waarmee iemand geboren is. Of, volgens een memo van de Amerikaanse regering waarover de New York Times een jaar geleden berichtte ‘het geslacht dat objectief en wetenschappelijk kan worden vastgesteld’ na de geboorte.

Daarmee zou de regering Trump de officiële erkenning van transgenders terugdraaien. Daarmee zou ze het hele bestaan van transgenders ontkennen.

Het lijkt erop dat de memo ergens is weggezakt, misschien ook wel dankzij de heftige reactie vanuit de transgemeenschap onder de hashtag #WontBeErased. Maar het zegt wel iets over de gedachten bij Trump. Sowieso zijn veel van de positieve aanpassingen in transgenderrechten van de regering van Barack Obama stilgezet of teruggedraaid.

wontbeerased.jpg

In de steek

De vooruitgang in transgenderrechten in de afgelopen jaren kwam mede dankzij lobby-activiteit van de National Center of Transgender Equality (NCTE). De transgemeenschap in de VS is in de jaren sinds de oprichting van NCTE (in 2003) zichtbaarder geworden en heeft invloed gekregen op zorg en regelingen. Aldus oprichter van NCTE en activist Mara Keisling. Dat gebeurde volgens haar bijvoorbeeld dankzij publieke educatie en positieve media-aandacht.

Desondanks is er nog veel geweld en discriminatie tegen transpersonen, zoals ook bleek op 20 november, de jaarlijkse Transgender Day of Remembrance (dertig vermoorde transgender personen in de VS, hier de verdrietige lijst van geregistreerde slachtoffers). Nu de federale overheid de transgender gemeenschap totaal in de steek laat, lijkt het moeilijker om daar aandacht voor te vragen. De regering Trump draaide bijvoorbeeld de richtlijnen voor de acceptatie van transgenders in het leger terug en verzette zich tegen het sekseneutraal maken van toiletten.

tdor.jpg

Maar wetgeving in de VS is een ingewikkelde mix van staatsregels en federale wetgeving. In sommige, Republikeinse, staten is de situatie voor transmensen veel nijpender dan in andere. Er is bijvoorbeeld in de ene staat meer erkenning van genderidentiteit van transgender personen dan in een andere.

In 2016, nog onder Obama, kregen federaal gesubsidieerde scholen een brief dat scholen de gewenste sekse, naam en persoonlijke voornaamwoorden van transgender leerlingen moesten eerbiedigen. Maar staten hebben zoals gezegd ook hun eigen wetgeving. Oregon was in 2016 de eerste staat die officieel non-binaire mensen erkende en een X voor gender in paspoorten en rijbewijzen accepteerde. Voorzichtig gevolgd door enkele andere staten.

De federale regering van Trump doet dat niet. Terwijl bijvoorbeeld steeds meer millennials zich als genderqueer, non-binair of genderfluïde identificeren en terwijl bij native americans al lang de two-spirit people bekend zijn.

PRRI-onderzoek

Nogmaals, de huidige regering helpt niet, integendeel. Maar de acceptatie groeit, aldus een onderzoek van PRRI (Public Religion Research Institute, prri.org) dat eerder dit jaar werd gepubliceerd (pdf van dat rapport: America’s growing support for transgender rights). Ruim zes op de tien Amerikanen zegt dat ze transgenderrechten nu meer steunen dan vijf jaar geleden. Bij Republikeinen ligt dat veel lager (40 procent) dan bij Democraten (76 procent).

In dat onderzoek is ook gevraagd naar acceptatie van transgender vrienden, transgender familie, transgender docenten en een sekseneutraal toilet. Overal zie je die verschillen. En uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste Amerikanen (55 procent) ervan overtuigd zijn dat er maar twee genders zijn (onder Republikeinen zelfs 73 procent). Veertig procent van alle respondenten gelooft echter dat genderidentiteit een continuüm is.  

Boek voor volwassen trans

Nu deel 2 van dit artikel. Linda Gromko, een Amerikaanse arts in Seattle, gespecialiseerd in transgenderzorg, is bezig met een nieuw boek. Gromko runt een gezinspraktijk voor onder anderen transgender mensen en hun familie. Ze vertelt dat haar patiënten in leeftijd variëren van 5 tot 85.

Eerder schreef ze Where’s MY Book?, vooral gericht op transgender jongeren (recensie hier). Nu is ze bezig met een boek voor volwassenen (A Practical Guide for Transgender & Gender Non-Conforming Adults).

Ze is een sponsoractie gestart omdat er, zoals ze zegt, in haar privékliniek en vanwege haar privésituatie op dit moment geen geld is voor de uitgave van een boek, terwijl daar wel behoefte aan lijkt te zijn. “Elke dag word ik eraan herinnerd dat zo’n boek er moet komen.” En bovendien laten mensen weten dat een herdruk van haar eerste boek gewenst is.

Voor donateurs stelt Gromko in elk geval de e-versie van haar nieuwe boek (dat begin 2020 moet verschijnen) beschikbaar. Of meer, als een donatie hoger is.

Bron illustraties: Flickr.com