Tim de Jongopinie, recensies, 5 augustus 2003

Kleurrijk publiek verlangt afschaffing gendertweedeling

Publieksenquête Transgender Filmfestival

Een op vijf bezoekers noemt zich transgender

De publieksenquête die onder de bezoekers aan het festival is gehouden bevestigt het kleurrijke beeld. Een brede doelgroep blijkt het evenement te hebben bijgewoond. Op de in de enquête gestelde vraag hoe men zich identificeert, heeft bijna de helft van de bezoekers 'vrouw' dan wel 'man' geantwoord. De eerste en tweede sekse waren dus ruimschoots vertegenwoordigd. En dat is een mooi ding, want - zoals festivaldirecteur Kam Wai Kui in het programmaboekje opmerkt - wij zijn allen 'gendermensen'.
Het begrip transgender is door een op de vijf mensen aangekruist. Een bewijs dat deze tot enkele jaren geleden vrijwel onbekende term steeds meer raakt ingeburgerd. Daar staat tegenover dat slechts 6 procent zich thuisvoelt bij de benaming transseksueel. Overigens hebben veel mensen een eigen categorie toegevoegd, variërend van 'bi-vrouw' tot 'androgyn', 'gendertranscendent', 'mijzelf' en 'relaxed ftm'. Ook qua leeftijd is er een gevarieerd publiek op het festival afgekomen. De gemiddelde leeftijd, althans van degenen die de enquête invulden, was 35 jaar. De jongste bezoeker was 22, de oudste 60. Toch was het jammer dat bij het panelgesprek over genderjongeren de tieners zelf opvallend afwezig waren. Kennelijk is gendervariatie binnen deze leeftijdsgroep nog een groot taboe.

Ook gewono's willen afschaffing tweedeling

In de enquête zijn enkele stellingen voorgelegd, onder meer over de wenselijkheid van het afschaffen van de klassieke gendertweedeling. Bijna de helft bleek het hiermee eens te zijn (35 procent was het zelfs 'zeer' hiermee eens). Onder hen veel mensen die zich als man of vrouw identificeren. Waaruit maar weer eens blijkt dat de beperkingen van de tweedeling ook gevoeld worden door mensen die op zich netjes in een seksehokje passen. Dat je het voor jou bestemde hokje weet te vinden, wil nog niet zeggen dat je blij bent met al die traliehekjes.

Judith Halberstam favoriet

Uit de 113 ingevulde enquêtes blijkt veel enthousiasme over de vertoonde films en debatten. Een enkeling heeft kritiek, bijvoorbeeld omdat een film niets nieuws vertelde of te amateuristisch was gemaakt. De publieksfavoriet is Judith Halberstam, met haar lezing over 'Identifying the Transgender Gaze'. Een andere favoriet is de openingsfilm Georgie Girl, over een Nieuw-Zeelandse transvrouw (met een Maori afkomst en een loopbaan in de prostitutie) die in het nationaal parlement is gekozen. Ook de films Wigstock, Pashke and Sofia en Alt On Min Far scoren hoog in de categorie 'beste film'.


Lees meer over het Transgenderfilmfestival in de rubriek kunst & cultuur.