Anne Leverachtergrond, 1 mei 1996

Een streep door m/v

Rozelinks wil met actie einde sekseregistratie dichterbij brengen

 

RozeLinks, het 'GroenLinks platform voor seksuele diversiteit', startte in 1995 een campagne tegen de registratie van het geslacht van mensen. 'Registratie van huidskleur zou onmiddellijk de verdenking van discriminatie oproepen en terecht op verzet stuiten', aldus RozeLinks in hun oproep. 'Waarom wordt iemands geslacht dan nog wel steeds systematisch geregistreerd?' Als eerste stap pleit RozeLinks er voor om op formulieren het vakje m/v niet in te vullen.

Registreren of mensen 'man' of 'vrouw' zijn, is uiteraard alleen van belang als men daadwerkelijk onderscheid tussen de seksen wil maken. Gezien het aantal situaties waarin m/v-registraties voorkomen, moet deze behoefte aan onderscheid in onze samenleving enorm zijn.

Wettelijk is sekseregistratie, na de afschaffing van de dienstplicht, nog slechts nodig voor één zaak, namelijk het huwelijk. En als de recente voorstellen wet zouden worden, dan verliest ook het huwelijk de exclusiviteit van een hetero-verbintenis en is er geen wettelijke reden meer om mensen op grond van sekse te registreren. Naast een stap in de richting van gelijke behandeling, zou opheffing van sekseregistratie ook een belangrijke symboolwaarde hebben voor andere maatschappelijke sectoren.
Volgens RozeLinks moet er daarom een einde komen aan de wettelijke registratie van het geslacht. Als er al gevallen zijn waarin het wenselijk is om als vrouw of man verschillend behandeld te worden dan kun je dat, aldus RozeLinks, prima zelf aangeven.

RozeLinks roept op om, zolang het hokjesdenken de formulieren van giro, boekenclub, studiebeurs en reisverzekering teistert, een streep te zetten door het m/v en er een vraagteken naast te plaatsen of de tekst 'niet van belang'.
De redactie van deze krant lijkt 'niet van toepassing' ook wel wat.

Inmiddels heeft het GroenLinks-bestuur overigens na ampel beraad negatief gereageerd op een verzoek van RozeLinks om de m/v-vermelding uit de ledenadministratie te schrappen.

Informatie: RozeLinks, Postbus 700, 1000 AS A'dam.
Abonn. op 'de RozeLinks': f19.50, giro 333.19.13 van RozeLinks te Delft, o.v.v. 'abonnement'.