Arianne van der Venachtergrond, recensies, 19 december 2015

Wie is er bang voor Germaine Greer?

Studenten van Cardiff University zijn een petitie gestart om te voorkomen dat Germaine Greer een lezing geeft op hun universiteit. De studenten willen niet dat Greer hun universiteit “onveilig” maakt met haar transfobe uitspraken. Het is voor het eerst dat er een actie gestart wordt om deze radicale feministe de toegang tot een universiteit te ontzeggen. De Britse en Amerikaanse pers staan er bol van en zijn zwaar verdeeld.

Volgens de BBC beknotten de studenten de vrijheid van meningsuiting. Volgens de 2800 studenten is Germaine Greer transfoob. Moet je als studentengroep ruimte geven aan een “transhater”, of mag je er ook naar streven om een voor iedereen “veilige” ruimte te creëren en te bedanken voor de attenties van een “hater”?

 Intellectueel geweten

Germaine Greer is een radicale feministe van het oude marxistische stempel, die vindt dat mannen eigenlijk niet onaangelijnd mogen rondlopen. In “De hele vrouw” (1996) schrijft ze “vrouwen zijn veelzijdig en hebben binnen hun veelzijdigheid alles wat binnen de grenzen van het normale valt; mannen zijn grillen van de natuur: kwetsbaar, wispelturig, bizar. Als man ben je een soort idiot savant vol rare obsessies over fetisjistische activiteiten en fantasiedoelen, voorbestemd tot wedijver en onrechtvaardigheid, niet alleen jegens vrouwen, maar ook jegens kinderen, dieren en andere mannen”.

De slechtheid van mannen is volgens Greer te danken aan het y chromosoom, en daarmee even ingeboren als onontkoombaar. Transgenders met XY chromosomen hoeven dus ook geen hoop te koesteren dat mevrouw Greer hen ooit als vrouw zal zien. Als Greer een gewone publiciste geweest was, dan was haar mening er een onder velen. Maar Greer is meer…

greer-2

Greer heeft zich in haar leven als publiciste vooral gekeerd tegen het barby-doll image waaraan vrouwen moeten voldoen. Volgens haar streven veel transgenders dit keurslijf na en bevestigen ze hiermee  de mythe dat vrouwen van nature zo zouden willen zijn. Misschien moet ze eens komen praten op de continuum redactie?

Greer is vanwege haar boude uitspraken vooral een bekende TV persoonlijkheid in Engeland. Zij neemt politici, kunstenaars en andere commentatoren met veel humor op de hak en is daarom geliefd bij haar politieke vrienden en vijanden. Iedere week zit ze wel in een BBC panel. Greer is het intellectueel geweten van veel linkse Britten. Hoe kan hun heldin ineens de mond gesnoerd worden?

Schade

Misschien wel omdat ditmaal het vilein van Greer wel bijzonder schadelijk is voor haar slachtoffers. Het is één ding om de helft van de mensheid (mannen) regelmatig te beschimpen om hun privileges. Iedereen kent een aantal mannen en kan de reikwijdte van een uitspraak als “alle mannen zijn fetisjisten” voor zichzelf beoordelen. Slechts weinig mensen kennen persoonlijk een aantal transgenders. Als een mediakanon als Greer dan vreemde dingen roept over transgenders, kan het grote publiek daar geen eigen beeld tegenover stellen. En Greer roept tamelijk nare dingen over transen:

“Just because you lop off your dick doesn’t make you a fucking woman. I’ve asked my doctor to give me long ears and live spots and I’m going to wear a brown coat, but that does not turn me into a fucking cocker spaniel (..) A man who gets his dick chopped off is actually inflicting an extraordinary act of violence on himself”,

en

“Nowadays we are all likely to meet people who think they are women, have women's names, and feminine clothes and lots of eye shadow, who seem to us to be some kind of ghastly parody, though it isn't polite to say so. We pretend that all the people passing for female really are. Other delusions may be challenged, but not a man’s delusion that he is female.”

Greer’s haatdragerij beperkt zich niet tot het papier. Ze is ook persoonlijk tegen transgenders in vrouwenruimten. Greer was werkzaam voor het vrouwencollege Newham College in Oxford toen dit college de natuurkundige Rachel Padman een lectorschap aanbood. Greer protesteerde tegen haar aanstelling omdat Padman is geboren als man. De staf en studenten wilden Padman wel als collega. Hierop verliet Greer Newham College. Greer lijkt dus bereid om transgenders persoonlijk te discrimineren. 

greerGreer's transfobie beperkt zich niet tot het verleden. Onlang beweerde zij nog dat de trans-sensatie van het moment - de transitie van de amerikaanse ex-sporter Caitlin Jenner - puur gemotiveerd is door een zucht naar beroemdheid. Jenner is lid van de Khardasian familie en zou nu - aldus Greer - zelf ook wel eens in de schijnwerpers willen staan.  

Een veilige plek

Uiteindelijk heeft de universiteit van Cardiff haar uitnodiging aan Greer om een toespraak te geven gehandhaafd en heeft Greer haar toespraak wel gehouden. Daar is veel voor te zeggen.

De term “veilige ruimten” die de studenten gebruiken komt voort uit de homoscene van de jaren vijftig en zestig, toen homoseksuelen elkaar niet konden zoenen zonder gearresteerd te worden door de politie. Germaine Greer heeft een paar lelijke opinies, maar ze kan niemand gevangen zetten.

Bladen als The Economist en The Atlantic maken zich druk dat Britse en Amerikaanse studenten zich sneller onveilig voelen dan goed voor ze is. Zo worden professoren op Amerikaanse universiteiten als Harvard verplicht om trigger warnings te geven voordat zij een verkrachtingszaak bespreken, of een andere zaak waarbij vrouwen of etnische minderheden onheus worden bejegend. Dankzij de trigger warning kunnen getraumatiseerde studenten zich op tijd verschonen.

Ook delen universiteiten lijsten uit van ongewenste microagressies. Dit zijn woorden of opmerkingen waardoor anderen zich gegriefd kunnen voelen. Zo is een verwijzing naar de VS als “het land van de onbegrensde mogelijkheden” een microagressie jegens economisch minder bedeelden. Het doel is om de universiteit een veilige plaats te maken voor zoveel mogelijk studenten. 

Weerbaarheid

De vraag is echter hoe deze studenten in hun latere carrière slachtoffers van verkrachting kunnen bijstaan. Is het creëren van een safe space, waaruit “onveilige” mensen zoal Greer geweerd worden en waarbinnen studenten censuur leren toepassen, een goede manier om studenten te vormen die kunnen vechten voor een betere wereld? Is het niet beter om hen een feministisch fossiel als Greer aan te reiken als oefenobject voor een stevig debat, dan om haar te verbannen? Is het niet de bedoeling om studenten weerbaar te maken tegen mensen met akelige opinies? Hoe slim is het om studenten te leren naar de schuilkelder te rennen als het buiten nare mensen regent?

Zou jij de petitie tekenen of niet?

Auteur Julia Serano is het niet eens met bladen als The Economist en The Atlantic. In haar blog schrijft zij dat het onmogelijk is “om een maatschappij te hebben waar transgenders volledig gerespecteerd worden en waarin tegelijkertijd rabiaat transfobische uitingen getolereerd worden”. Ze wijst erop dat iedere samenleving een aantal opnies als legitiem en als niet-legitiem beschouwt. Niet legitieme opinies krijgen gewoonlijk geen gerespecteerd maatschappelijk podium. Zo zal een gerenommeerde universiteit niet zo snel een neo-nazi uitnodigen als onderdeel van een lezingenreeks. Als dat geen censuur is, waarom is het uitsluiten van Greer dat dan wel?

Serano wijst er ook op dat Greer het vanaf de jaren zeventig heel druk heeft gehad met het uitfluiten, uitsluiten en anderszins monddood maken van mensen met wie ze het niet eens is. Hoe kan uitgerekend zij er nu dan van opkijken dat dit haar overkomt?

 WAT VIND JIJ?

 Moet je met iemand als Greer debatteren of moet je haar gewoon geen podium geven? Wat denk jij? Als jij student was op de universiteit van Cardiff, zou je dan de petitie tegen de publieke lezing van Germaine Greer ondertekenen?