kort, 12 september 2007

Wielrennen eerlijk?

Regionale kranten berichtten de afgelopen maand over wielrenster Nathalie van Gogh. Niet vanwege het feit dat ze zo hard fietst, maar vanwege het feit dat ze hard fietst en een transseksuele achtergrond heeft. Al snel volgden de landelijke kranten. Het tv-programma Editie.nl (van RTL) wijdde naar aanleiding van de sterke Nathalie een item aan transseksuele sporters.
Discussie op internetfora kon vervolgens natuurlijk niet uitblijven. Vrouwenwielrennen.startpagina.nl verwijderde het afgelopen weekeinde zelfs het topic over Nathalie, uit angst voor kwetsende berichten.
De toon in de media was over het algemeen beslist genuanceerd, maar veel uitleg over datgene wat er met een lichaam gebeurt in en na transitie was er niet. Jammer, want onkunde over de effecten van een geslachtsveranderende operatie weerhoudt veel mensen er niet van (in weblogs of elders) een mening te hebben.
In de discussie lijkt het trouwens altijd om (transgender-)vrouwen te gaan. Een echte ommekeer in de publieke opinie zal waarschijnlijk pas plaatsvinden als ook de transmannen zich in de sportarena doen gelden. Hoe ver weg is het moment dat deze bikkels van voetbalveld of judo-mat de krantenkoppen halen? 

Anne Lever

(Enkele internetpagina's: een collega op http://wielersport.slogblog.nl/post/1/1397 .)

In de nieuwe rubriek ‘Kort' besteedt het Continuum aandacht aan berichten over (trans-)gender in de samenleving, m.n. in de media en op internet.

GLU, Girls Like Us, Lesbian Quarterly

kort, 13 maart 2008
De nieuwe GLU is uit! Nummer 7 alweer. GLU staat voor Girls Like Us met een vette knipoog. Het is een Engelstalig hobbyblad in meest positieve betekenis van het woord: het plezier spat ervan af. De gesprekken met kunstenaars, muzikanten, fotografen zitten dicht op de huid en zijn vaak letterlijk uitgewerkt. GLU is alternatief, seksueel en internationaal en heeft een voorkeur voor jongensachtige lesbo’s en queer girls.
In dit nummer een interview met Pauline Boudry, muzikant in de band Rhythm King & Her Friends. Zij zegt over haar jongensachtige uiterlijk: ‘I also know what it feels like when people don't know if you're a boy or a girl. In my experience people can get really angry which is very threatening. Being hit on by an aggressive man who sees you as a heterosexual and feminine can also be threatening, but if your gender is unclear the aggression is much more explicit.’ Met andere woorden: agressie vanwege je onduidelijke genderpositie is vaak explicieter dan seksueel overschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwelijke vrouwen (zie ook de poll van maart 2008). Ook in dit nummer de fotoserie  Transpotting door Molly Landreth met prachtige portretten van verschillende transgenders. En een modereportage van de Australische Bron Richardson, ook wel Richo genoemd, lifeguard en rugbyspeler, die ook de cover siert. GLU is te krijgen bij gespecialiseerde boekwinkels en kost zes euro of tien dollar.

Transgender film Laurence Anyways draait vanaf 20 september in ongeveer vijf zalen in Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen).

kort, 18 september 2012

Het verhaal van Laurence Anyways, de derde film van de Frans-Canadese regisseur Xavier Dolan, lijkt snel verteld. Laurence is de man die vrouw wil worden en Fred, de vrouw die dat moet accepteren. Maar Dolan neemt de tijd, ruim tweeënhalf uur, om de wereld en de gevoelens van Laurence en Fred te laten zien. 

Binnenkort de recencie van Ton van den Born op het Continuum 

Gender Dysphoria in Adolescents: Mental Health and Treatment Evaluation

kort, 19 november 2010

Dit proefschrift gaat over genderdysfore adolescenten. Aandacht voor vragen als:
- hoe frequent komt comorbide psychopathologie voor en in hoeverre beïnvloedt dit eventuele behandelkeuzes?  
- hoe vaak is een comorbide autisme spectrum stoornis aanwezig bij deze adolescenten?
- voldoet het behandelprotocol met puberteitsremming aan de verwachtingen? Hoe functioneren genderdysfore jongeren voor, tijdens en na hun behandeling met puberteitsremmers en hun geslachtsaanpassende behandeling?


Nederlandse samenvatting van het proefschrift

De tekst van het hele proefschrift is te bekijken/downloaden via: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/16287

Van refo tot butch, van butch tot transgender : christelijke homo's, lesbiennes en transgenders op zoek naar zichzelf en elkaar

kort, 3 september 2010
In deze scriptie van de Universiteit van Amsterdam wordt beschreven in hoeverre de respondenten hun homo, lesbische of transseksuele gevoelens aanvankelijk ervoeren en hoe dit veranderde in de loop der jaren; hoe ze vorm gaven aan hun homo, lesbische of transseksuele gevoelens en aan hun geloof. Tevens aandacht voor discussies door leken en wetenschappers over kerk en homoseksualiteit, hoe de respondenten deze discussies ervaarden, en de verhouding van Refo Anders en Barbara's vriendinnengroep tot de homobeweging(en). De scriptie is digitaal beschikbaar http://www.iiav.nl/epublications/IAV_B00102286.pdf en/of op te vragen bij de auteur via 

Een Ochtendkus van Rhianna Gralike

kort, 24 november 2015

Rhianna vertelt hoe het geloof haar steunt en gesteund heeft, ook tijdens haar transitie: 
http://www.spirit24.nl/#!player/share/program:66140084/group:37200368

Women and cross-dressing: 1800-1939

kort, 21 februari 2008
Deze drie-delige publicatie bevat allerlei documenten, zoals krantenartikelen, brieven en foto's, van en over vrouwen die aan travestie deden, in de periode 1800-1939 in Engeland.

Policy issues affecting lesbian, gay, bisexual, and transgender families

kort, 20 juli 2007
Aandacht voor de positie en rechten van LGBT gezinnen in de Verenigde Staten.

Her husband was a woman! Women's gender-crossing in modern British popular culture

kort, 21 januari 2009
De auteur onderzoekt hoe de populaire media in Engeland in de loop van de twintigste eeuw verslag deden van cross-gender gedrag van vrouwen, vrouwelijke travestie en lesbische liefde.

Themanummer Tijdschrift voor Genderstudies over trans

kort, 11 juli 2008
Het Tijdschrift voor Genderstudies 2008 nr. 2 is een themanummer over transgender en transseksualiteit.
Meer info: http://www.aksant.nl/boeken/boek_719.asp
Zie ook bij de rubriek: Korte berichten

Een man die graag een vrouw wil zijn is niet gek

kort, 26 oktober 2009
Judith Verkerke voert in NRC next van maandag 26 oktober (p. 17) een pleidooi voor het depathologiseren van mensen met transgender gevoelens.