Margreet Zwarteveenopinie, 8 december 2004

Bonusvraag wetenschapsquiz 2004

Zien mannen hun omgeving anders dan vrouwen?

Reactie in 200 woorden op 'de lezer uitgedaagd' - zie de linkerkolom van deze pagina

Nee, mannen zien hun omgeving niet anders dan vrouwen. Dat wil zeggen, de vraag is niet te beantwoorden zonder aan te geven wat precies bedoeld wordt met "mannen" en "vrouwen". Het is een vraag naar de manifestaties van het gender verschil, terwijl het bestaan en aard van het verschil zelf buiten schot blijven. Zoals bij de beruchte vraag: hoe zie je de maan? Het gerucht - de theorie - doet de ronde dat mannen antwoord geven door een afstand van ongeveer drie centimeter tussen hun duim en wijsvinger aan te duiden, terwijl vrouwen beide handen nodig hebben om de omtrek van een groot uitgevallen voetbal aan te geven. Als het gegeven antwoord klopt met dit gerucht is de hilariteit groot: zie je wel! Mannen en vrouwen zijn echt verschillend. Als het antwoord niet strookt met de theorie, geven sommige proefpersonen meteen ruiterlijk toe dat ze afwijken van gangbare genderpatronen en gedragingen. Anderen zijn daarentegen beschroomd en beginnen aan zichzelf te twijfelen: zijn ze wel man of vrouw genoeg? Kortom, dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen blijft, bij deze vraagstelling, als een paal boven water staan. Het enige wat een antwoord bewijst is dat ook wetenschappers houden van cirkelredeneringen.