kort, 2 mei 2009

Hate-crimes wet goedgekeurd door Huis van Afgevaardigden

Gewelddaden die gemotiveerd worden door haat jegens een minderheid zoals transgenders en homoseksuelen zullen in de toekomst extra zwaar worden bestraft. Dat heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden afgelopen woensdag besloten. Op die manier hoopt het Huis homoseksuelen en transgenders te beschermen. Naar verwachting zullen de Amerikaanse Senaat en president Obama de wet goedkeuren.

De werking van de hate-crimes wet is veel breder dan alleen maar homoseksuelen en transgenders. De wet beschermt tegen haatmisdaden op basis van ras, religie, ethniciteit, seksualiteit, gender, gender-identiteit of lichamelijke of geestelijke handicap. Het idee achter de hate-crimes wetgeving is dat als een misdaad gepleegd wordt uit haat jegens een groep mensen, de gehele groep zich bedreigd en getroffen weet en daardoor schade lijdt. Deze grotere schade rechtvaardigt een meer intense vervolging en een hogere strafmaat.

Naast een zwaardere bestraffing van haatmisdaden voorziet de wet ook in extra gelden voor de politie om haatmisdaden te vervolgen en extra gelden voor de staten om haatmisdaden te registreren. Daarnaast geeft de wet het recht aan de landelijke politie (de FBI) om een misdaad te vervolgen, als de FBI denkt dat de lokale overheden het laten afweten.

Informatieblad 'Een genderkind in de klas'

kort, 3 juni 2008
De website Gay and School/APS geeft praktische informatie gericht op het vergroten van de sociale veiligheid voor homoseksuele leerlingen en personeelsleden in de onderwijssituatie.

Gay and school (G&S/APS) geeft met enige regelmaat informatiebladen uit over actuele thema's. Nieuw in deze serie is Een genderkind in de klas.

Het informatieblad is te downloaden via de website van Gay and School http://www.gayandschool.nl/NR/rdonlyres/85BE4B5D-F79E-4550-9367-DCEDFCB8F0EC/0/Infobladtransgendergered.pdf.

Voor meer informatie:
Gay and School/APS
Website: http://www.gayandschool.nl/
E-mail: gayandschool@aps.nl

Patriarchal violence – an attack on human security

kort, 15 februari 2007
A broad survey of measures to combat patriarchal violence and oppression, particularly acts committed in the name of honour directed at women, homosexuals, bisexuals and transgender persons.

GLU, Girls Like Us, Lesbian Quarterly

kort, 13 maart 2008
De nieuwe GLU is uit! Nummer 7 alweer. GLU staat voor Girls Like Us met een vette knipoog. Het is een Engelstalig hobbyblad in meest positieve betekenis van het woord: het plezier spat ervan af. De gesprekken met kunstenaars, muzikanten, fotografen zitten dicht op de huid en zijn vaak letterlijk uitgewerkt. GLU is alternatief, seksueel en internationaal en heeft een voorkeur voor jongensachtige lesbo’s en queer girls.
In dit nummer een interview met Pauline Boudry, muzikant in de band Rhythm King & Her Friends. Zij zegt over haar jongensachtige uiterlijk: ‘I also know what it feels like when people don't know if you're a boy or a girl. In my experience people can get really angry which is very threatening. Being hit on by an aggressive man who sees you as a heterosexual and feminine can also be threatening, but if your gender is unclear the aggression is much more explicit.’ Met andere woorden: agressie vanwege je onduidelijke genderpositie is vaak explicieter dan seksueel overschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwelijke vrouwen (zie ook de poll van maart 2008). Ook in dit nummer de fotoserie  Transpotting door Molly Landreth met prachtige portretten van verschillende transgenders. En een modereportage van de Australische Bron Richardson, ook wel Richo genoemd, lifeguard en rugbyspeler, die ook de cover siert. GLU is te krijgen bij gespecialiseerde boekwinkels en kost zes euro of tien dollar.

In-between bodies: sexual difference, race and sexuality

kort, 27 december 2007
In deze theoretische beschouwing over 'het lichaam' aandacht voor lichamen die buiten het binaire sekse- en gendersysteem vallen en theorieën over sekse, gender en etniciteit.

Roze ouders

kort, 26 februari 2008

De auteurs behandelen verschillende aspecten van het roze ouderschap, vanaf de kinderwens en de bevruchting via zwangerschap en geboorte naar juridische aspecten en communicatie met de omgeving.

Bevat: interviews en praktijksituaties; ervaringen van kinderen; tips voor grootouders, leraren en pubers.

De transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: organisatiekenmerken, netwerken en strijdpunten

kort, 16 november 2006
Beschrijving van transgenderorganisaties in Vlaanderen en Brussel anno 2004-2006 en gelijkekansennoden van transgenders, zoals ze door organisaties uit het middenveld worden verwoord. Door middel van diepte-interviews met organisaties en sleutelfiguren tracht het rapport een antwoord te bieden op vragen als Welke organisaties zijn actief, wat zijn hun achterliggende doelstellingen? Hoe zijn ze ontstaan en waar houden ze zich mee bezig? Kennen ze elkaar of andere organisaties uit het vrouwen- of het holebimiddenveld? Wat zijn hun behoeften en zorgen? Ervaren ze discriminatie? Werken ze beleidsbeïnvloedend ten aanzien van maatschappij en beleidsactoren? De bevindingen worden gekaderd in een literatuurstudie over sociale bewegingen en transgendertheorie.

What's so bad about a boy who wants to wear a dress?

kort, 20 augustus 2012

De New York Times heeft een grote rapportage gepubliceerd over transgender kinderen in de Verenigde Staten. 

Vrouwelijkheid & mannelijkheid: over sekseverschillen & gendergevolgen

kort, 13 augustus 2008

Is mannelijkheid en vrouwelijkheid aangeboren of aangeleerd? De auteur brengt vanuit natuur- en sociaal-wetenschappelijke hoek argumenten naar voren. Ze haalt ook voorbeelden uit de literatuur en uit haar eigen ervaring met gemeenschappen in Midden- en Latijns-Amerika en in Afrika.

Drag king dreams

kort, 9 oktober 2006
Roman over Max Rabinowitz, een butch barkeeper, die slaapwandelend door het leven gaat, totdat oorlog, racisme en ‘trans-bashing’ Max wakker maken.

Themanummer AdRem over Gender & seksualiteit

kort, 16 maart 2011
De redactie van AdRem, maandblad van de Remonstranten, heeft een themanummer gepubliceerd met de titel 'Gender: Over mannen, vrouwen en alles daartussin'. Het nummer bevat onder meer een interview met transman Gio over zijn genderzoektocht in relatie tot geloven. Lees hier het nummer (PDF).