Colofon

Over het Continuüm

Op de site van het Continuüm lees je over de gendertweedeling, of beter gezegd over al datgene wat er buiten de zo overheersende man/vrouw-tweedeling bestaat en mogelijk is. De emancipatiebewegingen van de laatste decennia hebben op het brede gendergebied een heleboel heilige huisjes omver gekegeld, maar ze hebben ook vaak (onbedoeld of juist met grote nadruk) de oude inhoud van de twee seksehokjes door een nieuwe inhoud vervangen. Zo hebben ze de strikte tweedeling man/vrouw in stand gehouden. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Het zijn hokjes die sommigen zelfs als knellend harnas ervaren. Als je je bijvoorbeeld noch vrouw noch man voelt, of als je je in deze omschrijvingen maar gedeeltelijk of soms herkent, dan wil je wellicht de mix aan identiteiten in jezelf tot uiting brengen.

Het Continuüm denkt mee en laat zien. Het wil de vaak verborgen en onderdrukte ruimte tussen de seksepolen tonen. De vragen en de problemen, maar zeker ook de dromen, de ideeën, de levensstijlen en de perspectieven. Het wil motiverend, ernstig, vrolijk en op z'n tijd provocerend zijn onder het motto: buiten de genderpolen bestaan er zeeën van ruimte.


Redactie


Arianne van der Ven
Tamar Doorduin
Ton van den Born

Website:
Jan den Besten

Met dank aan oud-redactieleden, alle auteurs, illustratoren en fotografen voor hun bijdragen.