kort, 20 februari 2018

Genderdoeboek

Het Genderdoeboek van TNN is een wegwijzer voor hoe je op een correcte en genderinclusieve wijze om kan gaan met transgender personen. Het Genderdoeboek onderscheidt vier onderwerpen: geslachtsregistratie en persoonsgegevens, correcte aanspreekvormen, onderzoek en (genderneutrale) toiletten.

Hier vind je de link naar het Genderdoeboek.

Policy issues affecting lesbian, gay, bisexual, and transgender families

kort, 20 juli 2007
Aandacht voor de positie en rechten van LGBT gezinnen in de Verenigde Staten.

Een genderleerling in het vo

kort, 16 juni 2009
Adviezen voor onderwijspersoneel over omgaan met genderdysforie in het voortgezet onderwijs.

Themanummer Tijdschrift voor Genderstudies over trans

kort, 11 juli 2008
Het Tijdschrift voor Genderstudies 2008 nr. 2 is een themanummer over transgender en transseksualiteit.
Meer info: http://www.aksant.nl/boeken/boek_719.asp
Zie ook bij de rubriek: Korte berichten

Themanummer AdRem over Gender & seksualiteit

kort, 16 maart 2011
De redactie van AdRem, maandblad van de Remonstranten, heeft een themanummer gepubliceerd met de titel 'Gender: Over mannen, vrouwen en alles daartussin'. Het nummer bevat onder meer een interview met transman Gio over zijn genderzoektocht in relatie tot geloven. Lees hier het nummer (PDF).

De transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: organisatiekenmerken, netwerken en strijdpunten

kort, 16 november 2006
Beschrijving van transgenderorganisaties in Vlaanderen en Brussel anno 2004-2006 en gelijkekansennoden van transgenders, zoals ze door organisaties uit het middenveld worden verwoord. Door middel van diepte-interviews met organisaties en sleutelfiguren tracht het rapport een antwoord te bieden op vragen als Welke organisaties zijn actief, wat zijn hun achterliggende doelstellingen? Hoe zijn ze ontstaan en waar houden ze zich mee bezig? Kennen ze elkaar of andere organisaties uit het vrouwen- of het holebimiddenveld? Wat zijn hun behoeften en zorgen? Ervaren ze discriminatie? Werken ze beleidsbeïnvloedend ten aanzien van maatschappij en beleidsactoren? De bevindingen worden gekaderd in een literatuurstudie over sociale bewegingen en transgendertheorie.

Genderneutraal burgerschap in Australië

kort, 15 maart 2010
Voor Norrie, die zich ook wel May Welby noemt, is het een belangrijke mijlpaal op zhaar levensweg: de officiële erkenning van een menselijk bestaan buiten de categorieën man of vrouw. Dit voorjaar kreeg zhij een identiteitsbewijs, waarop geen achternaam vermeld werd en als sekse ‘unspecified' werd aangegeven. Op zhaar eigen website beschrijft zhij de weg die haam hiertoe gebracht heeft.

Norrie wordt geboren in Schotland en krijgt daarbij een mannelijke identiteit toegewezen. Zhaar kindertijd brengt zhij goeddeels door in een fantasiewereld, waarin gender een kwestie van keuze, van afwisseliing is. Pas op de universiteit vindt zhij een klimaat waarin het spel met gender meer naar buiten kan komen en ontpopt zhij zich tot een flamboyante androgyne verschijning. Na een traumatische tijd in militaire dienst haakt zhij aan bij de drag cultuur van gay bars, waar zhaar vrouwelijkheid haam een zekere furore brengt. Niettemin komt zhij er rond zhaar drieëntwintigste toe om zhaar genderambiguiteit door een geslachtsaanpassende behandeling ‘op te lossen'.

norrie

Echter niet om een klassieke transvrouw te worden. Na een paar jaar stopt Norrie met het nemen van hormonen, omdat zhij zichzelf wil ervaren precies zoals zhij is, zonder invloed van buitenaf. Zhij zoekt evenwel steun bij feministische literatuur om zich te bevrijden van opgedane vooroordelen over wat ‘ladylike' is en komt steeds dichter bij het besef dat zhaar ongecensureerde, onverschrokken zelf door en door androgyne is. Erkenning daarvoor vindt zhij allereerst in de groeiende queer scene van de grote stad. Samen met de lobby-groep Sex and Gender Education strijdt zhij tegen allerlei vormen van discriminatie op grond van sekse of gender en is zelf een van de eersten om de vruchten daarvan te plukken.

Weliswaar moesten er nog twee artsen en een psycholoog aan te pas komen om Norrie's androgyne staat te ‘verifiëren', maar zhij is erg gelukkig met het bereiken van deze juridische erkenning voor een genderneutraal bestaan.

"There is no reason for still insisting that our legal identity must include a public statement about a very private matter, our sex." - Norrie

Wil je meer weten over Norrie, bezoek dan zhaar website .

Enkele dagen later trok de Australische overheid Norrie's certificaat weer in. Als je wilt, kun je een petitie tekenen om Norrie te steunen.

Dames, heren en anderen: transgenders in Nijmegen

kort, 28 januari 2010
Wat betekent het om transgender of transseksueel te zijn? Hoe kan de gemeente transgenders ondersteunen? En sluit de ‘roze' infrastructuur in Nijmegen aan bij de behoeften van deze mensen? 
Meer info

Gender identity : the ultimate teen guide

kort, 26 oktober 2007
In deze gids voor jongeren aandacht voor: de betekenis van de termen sekse en gender; verschillen tussen sekse, seksuele voorkeur, gender identiteit en gender expressie; mensen waarbij de gender identiteit en sekse verschillend zijn; kinderen met een interseks conditie; de Amerikaanse publieke opinie over gender expressie en wetgeving ter bescherming van personen, waarbij sekse en gender identiteit niet overeenstemmen.

Discussie over genderdysforie op Vara Blikvoer TV

kort, 16 oktober 2009
Op Blikvoer, een jongerensite van de VARA, is een discussie gaande over vanaf welke leeftijd je een geslachtsoperatie zou mogen ondergaan. Wanneer ben je oud genoeg om te beslissen wie je bent? 
Check hier de reportage over Nino, een jongen in een meisjeslichaam. Hij zit nu aan de puberremmers. Vanaf zijn 16e mag Nino aan de mannelijke hormonen en als hij 18 is, staat de geslachtsoperatie voor de deur. Het kan Nino allemaal niet snel genoeg gaan: waarom wachten als je iets al zeker weet?

Zweedse peuter groeit genderloos op

kort, 2 juli 2009
Een echtpaar in Zweden heeft besloten hun kind, inmiddels twee en een half jaar oud, zo gendervrij mogelijk te laten opgroeien. Daarom weigeren zij de buitenwereld informatie te verstrekken over de biologische sekse van hun kind. Hun motivatie wortelt in de feministische notie dat gender een sociale constructie is. Over de gevolgen van deze keuze voor het kind worden buitenstaanders het niet gemakkelijk eens.

Pop, zoals het kind in de kranten wordt genoemd, zal niet in het roze of in het blauw opgroeien. Pop's garderobe omvat alles van jurkjes tot stoere broeken en ook zijn/haar haardracht wisselt regelmatig. De ouders willen op die manier de buitenwereld ontdoen van de gebruikelijke vooringenomenheid ten opzichte van Pop's gedrag en hopen dat hun spruit zich daardoor vrijer zal kunnen ontwikkelen.

Zij baseren hun verwachtingen op feministisch gedachtengoed: gender is een sociale constructie. "Wij willen dat Pop zo vrij mogelijk opgroeit en niet van meet af aan in een voorgevormd gender wordt geperst. Het is wreed om een kind op de wereld te zetten met een roze of blauw stempel op het voorhoofd."

Deskundigen reageren van sceptisch tot lichtelijk positief, al naar gelang hun achtergrond en expertise. In hun pogingen om in te schatten wat deze opvoeding met het kind zal doen verwijzen enkelen van hen naar John Money en het tragisch verlopen ‘experiment' met David Reimer. Publieksreacties op het bericht zoals het in de Zweedse internetkrant The Local verscheen zijn overwegend gekleurd door morele verontwaardiging.

Bron: The Local - Sweden's News in English

Het volledige artikel kunt u (in het Engels) hier lezen.